Projecten

Onze opdrachtgevers: overheden, (non)profit organisaties e.a.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a.:

Overheden

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Waterschappen

(Non) profit organisaties

  • Logistieke bedrijven
  • Industrie
  • Projectontwikkelaars
  • Aannemers
  • Zorginstellingen
  • Woningbouwverenigingen

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op via 0521 – 513 441 / algemeen@buronoord.nl of kom even langs voor een kop koffie.

Paul Kurgerstraat Assen

Dit project is momenteel in uitvoering. De Paul Krugerstraat ligt naast de ontwikkellocatie Assenlyn. De riolering wordt hier vervangen en de openbare ruimte heringericht.

Assenlyn Assen

Dichtbij het stadshart van Assen wordt op het voormalige veemarktterrein de nieuwe stadswijk Asselyn gebouwd. Hier komen 67 nieuwbouwwoningen in verschillende woningtypen die samen een eigentijdse en gevarieerde stadswijk vormen.

Dennenweg Assen

De Dennenweg in Assen is momenteel in uitvoering. Naar verwachting wordt het project eind november 2020 afgerond.

Gunning 100% op kwaliteit creëert ruimte voor meerwaarde en ontzorgt

De Stationslaan in Harderwijk is toe aan onderhoud. De gemeente Harderwijk heeft voor de aanbesteding van deze werkzaamheden gekozen voor een bouwteam met 100% gunning op kwaliteit.

We doen het echt samen met de buurt

Inmiddels is fase twee van het project Hooiland/Achterland bijna afgerond. In deze fase is een deel van de Noorderpalen en de Noord onder handen genomen Daniel Bakker (gemeente Urk) vervult hierbij de rol als toezichthouder en Ernst Scheeringa (Hellinga) als uitvoerder, samen vertellen ze over het project.

Nu denkt iedereen aan de voorkant mee

Twintig jaar geleden startte het project de Vechtdalverbinding. In 2016 waren de stukken klaar om aanbesteed te worden. De Provinciale Staten besloot om een heroverweging te doen. Gerard Oord is, inmiddels tien jaar lang, namens de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen bij dit project betrokken.

Reconstructie Kerkdennen wordt elektrisch uitgevoerd

Op 14 april 2020 is, ondanks de coronacrisis, het project Kerkdennen in Ermelo van start gegaan. Kerkdennen is het oudste bedrijventerrein in Ermelo. Momenteel wordt dit bedrijventerrein flink opgewaardeerd.

Je raakt op elkaar ingespeeld

Assenrade ligt aan de Noordkant van Hattem achter de Geldersedijk. Doordat de wijk rijk aan groen en
water is sluit hij goed aan op het omliggende weidelandschap. In de afgelopen negen jaar is de wijk in
verschillende fases gebouwd.

Omgevingsmanagement is essentieel

Sinds 2017 is Henry Snoeijer, van Buro Noord (onderdeel van DAGnl), betrokken als omgevingsmanager en toezichthouder bij het project vervanging beschoeiing Giethoorn.