Dennenweg Assen

De Dennenweg in Assen is momenteel in uitvoering. Naar verwachting wordt het project eind november 2020 afgerond. Wij hebben als Buro Noord voor dit project het bestek, de tekeningen, kostenramingen mogen maken en opstellen en de begeleiding van de aanbesteding mogen doen.

Willem (Buro Noord): ‘De uitdaging binnen dit project is het zo min mogelijk roeren in de ondergrond in verband met de aanwezige fundering. Deze fundering is namelijk een I.B.C. bouwstof. Deze fundering bevat verontreinigingen maar loogt niet uit naar de omgeving. Daarom mag de fundering wel blijven zitten maar willen wij er zo weinig mogelijk in roeren. Het project is bijzonder door de inpassing in de omgeving en de verontreinigde fundering. Dat maakt dit project uniek. Mijn rol binnen dit project is het opstellen van de tekeningen een aansturen van het maken van het bestek. Ik verzorg de coördinatie tussen gemeente Assen en Buro Noord.  Daarbij geef besteed ik extra aandacht aan de aansluitingen op aansluitende infra. Deze infra is of wordt  ook allemaal onderhanden genomen.’

Gebruik laagtemperatuurasfalt

Vanuit een duurzame visie is er bij de Dennenweg in Assen gekozen voor laagtemperatuurasfalt. Normaal gesproken wordt asfalt geproduceerd op een hete temperatuur van 150-160 graden Celsius. Bij dit project is het asfalt geproduceerd op een warme temperatuur van 120-125 graden Celsius. In de aanleg en eisen is er geen verschil met traditioneel asfalt. Het gebruik van laagtemperatuurasfalt met een temperatuur van 120-125 zorgt voor een forse energiewinst CO2 reductie ten opzichte van reguliere mengsels.