Paul Kurgerstraat Assen

Dit project is momenteel in uitvoering. De Paul Krugerstraat ligt naast de ontwikkellocatie Assenlyn. De riolering wordt hier vervangen en de openbare ruimte heringericht. Ook moet een sanering uitgevoerd worden. Zowel de inpassing van de sanering als de integratie met de omgeving maakt het project Paul Krugerstraat uniek. In april 2021 wordt het project volledig afgerond.

Wij hebben voor dit project het bestek en de tekeningen mogen opstellen en de aanbesteding mogen begeleiden. Collega Willem Vonkeman stuurt het opstellen van de bestekken en maken van de tekeningen aan. Hij heeft een coördinerende rol tussen de Gemeente Assen en Buro Noord.

Binnen dit project zijn er verschillende uitdagingen:

  • De straat ligt vol kabels en leidingen. Een deel van de bestaande rioolaansluitingen is niet bekend. Een groot deel van het bestaande riool kan daarom niet geruimd worden maar wordt vol geschuimd.
  • In het werk moet uitgezocht worden hoe een groot aantal huisaansluitingen op het nieuwe riool kan worden aangesloten.
  • De provincie voert een sanering uit met behulp van bacteriën. De sanering moet qua planning exact passen tussen rioolvervanging en aanbrengen nieuwe verharding.