Elke stuw heeft zijn eigen aanpak

Na zijn studie Civiele Techniek aan het Windesheim in Zwolle is Erwin gestart met werken bij Buro Noord. Sinds februari 2018 werkt hij, via Buro Noord,  twee tot vier dagen in de week bij het Waterschap Vechtstromen. Samen met het team Techniek & Onderhoud is hij verantwoordelijk voor het groot onderhoud van kunstwerken, waaronder stuwen, overlaten  en gemalen in het stroomgebied van waterschap Vechtstromen.

Naast de vestiging in Vriezenveen heeft het Waterschap Vechtstromen ook vestigingen in Almelo, Hardenberg en Sleen. Erwin: “Dit is ons werkgebied, we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het groot onderhoud van kunstwerken, waaronder stuwen, overlaten  en gemalen in het  gebied. Omdat ons team redelijk centraal in het gebied zit meten we de stuwtjes ook in. We werken dagelijks samen met het team elektra en werktuigbouwkunde, daarvoor zit naast het kantoor een werkplaats met monteurs, lassers en trekker monteurs. De collega’s  in de werkplaats weten veel van het onderhoud aan diverse kunstwerken aangezien de meeste werknemers hier al werken van jongs af aan. Ze weten hoe een kunstwerk gerenoveerd moet worden. Echter hebben ze het in hun hoofd zitten en niet op papier staan. Wij zitten nu hier om alles op papier te zetten en te standaardiseren. Als ik aan het ontwerpen ben bezoek ik vaak even de werkplaats, zij weten het beste hoe je iets kan aanpassen.”

Nu wordt het overal toegepast door het waterschap

Erwin: “Het stroomgebied is opgedeeld in gebieden met elk een eigen gebiedsbeheerder. Zij dragen een lijst aan van stuwen en overlaten die gerenoveerd moeten worden, die werken we van boven naar beneden af. Het renoveren gebeurt met aannemers uit het raamcontract. Deze aannemers werken vaak al meerdere jaren voor het waterschap, begrijpen goed wat er gevraagd wordt en hebben gebiedskennis. Ik maak het ontwerp  van de stuw of overlaat voor de renovatie. Zo heb ik deze betonnen overlaat ontworpen, de gebiedsbeheerder gaf aan dat hij het water vaker wil regelen d.m.v. een kantelstuw.De stuw zit bevestigd in een zogenaamde betonnen L-wand. Er zit een sparing in waar een kantelstuw in geplaatst kan worden. Bovenaan zie je een standaanduider met de NAP hoogtes, door het klepje op te tillen en de spindel te draaien kunnen ze de hoogte van de stuw aanpassen. Ook zit er een leuning aan de betonwand, hiervan was geen standaard ontwerp. Vorig jaar heb ik met een aantal collega’s die leuning ontworpen, nu wordt hij overal toegepast door het Waterschap, dat is wel het mooie van ontwerpen!”

Al doende leert men

Bij het ontwerpen van een stuw moet er altijd rekening gehouden worden met het minimale en maximale waterpeil. Erwin: “We hebben een mooi systeem bij het Waterschap waarbij je de stuw kan opzoeken, het systeem geeft dan aan wat het minimale en maximale waterpeil is. Daarnaast moet je bij het betonwerk letten op de lengte van het betonwerk in het talud, die varieert van een halve tot een hele meter. Dit zorgt voor een goede opsluiting van de wand zodat deze niet kan omvallen, daarnaast steunt de wand op een houten damwand met dubbele gording. De damwandgaat vaak nog een aantal meters diep de grond in. Dat soort dingen wist ik in het begin helemaal niet, die heb ik hier geleerd. Als je niet precies weet hoe het werkt is dat wel leuk om te leren. Voor mij is het hartstikke logisch omdat ik het nu elke keer toepas.”

Elke stuw eigen aanpak

Erwin: “Voor het ontwerpen zijn er allemaal standaarden. Samen met de collega van de arbo heb ik bijvoorbeeld een  leuning  voor  een  stuw  ontworpen. In de regelgeving is aangegeven dat de hoogte van de nieuwe leuning minimaal 1,10 m hoog moet zijn. De stuw op deze foto is met betonnen damwanden en een deksloof gebouwd. Hiervoor  is gekozen omdat ze hier bijna tot het maaiveld moeten  kunnen  stuwen.  Als  je  dit  met  een  L-wand  zou doen is de wand helemaal  dicht  van  boven,  dan  kan  je  niet  stuwen.  Met deze  damwand kan dit nu wel. Eigenlijk heeft elk stuw ontwerp  eigen aanpak.”

Vooruitlopen op de toekomst

Erwin is ook bezig met een overlaat project: “De overlaat moet gerenoveerd worden,  aangezien de houten damwanden verrot en lek waren. We hebben de overlaat nu gerenoveerd en zo geplaatst in de watergang dat onderhoud middels machines goed mogelijk is. Het maaien van de watergang geschiedt door een maaikorf aan de tractor die een minimale ruimte nodig heeft van 6,00 meterIn de sparing van de overlaat worden nog schotbalken geplaatst daar kan je het peil mee regelen. De sparing in de overlaat is zo breed dat er in de toekomst ook een kantelstuw in kan, daar hebben we over nagedacht. Afhankelijk van hoe vaak ze het peil willen regelen kiezen ze voor een overlaat of kantelstuw.”

Wat anders dan stuwtjes en overlaatjes

Erwin werkt ook mee aan grotere projecten, zo heeft hij een duiker ontworpen in zijn werkgebied: “Dat is het mooiste project tot nu toe, er liep een watergang van het waterschap over het terrein van een boer. De boer had achter de watergang twee grote schuren, maar hij moest wel met de machines bij de schuur komen. Er moest een duiker komen, die heb ik samen met mijn collega ontworpen. Het was echt een hele grote constructie met grote duikerelementen, dat is wat anders dan kleinere stuwtjes en overlaatjes.”

Kijken wat het geworden is

Erwin: “Het mooiste aan het werk vind ik dat ik op zondag met mijn ouders langs kan rijden en kan zeggen: dat heb ik ontworpen en voorbereid. Dat vind ik leuk, om buiten te kijken wat het geworden is. Soms rijd ik na werktijd rond, als het in de buurt is, om te kijken hoe het ermee staat.”