Iedereen kan doen waar hij goed in is

In Urk wordt de belangrijkste verkeersader en toegangsweg aangepakt: de Urkerweg. Aan de zuidzijde van de Urkervaart komt een nieuwe wijk met ca. 1500 woningen: de Zeeheldenwijk. Deze nieuwe wijk wordt met de reconstructie van de Urkerweg bij de kern van Urk getrokken. Daarnaast zorgt de reconstructie van de Urkerweg voor een oplossing voor de toenemende verkeersdrukte op de Urkerweg en zal de aansluiting van de Oranjewijk opnieuw worden ingericht. Langs de Urkervaart komt ook een wandel- en fietspad. Johannes Kramer, toezichthouder gemeente Urk, en Lars Liefers, werkvoorbereider DAGnl, vertellen over het project.

VAN PERSLEIDING TOT VORST

Tijdens de aanloop van het project kreeg de gemeente met verschillende uitdagingen te maken. ‘Voordat we konden starten met de werkzaamheden moest een persleiding van het Waterschap aangelegd worden. Daarnaast kwamen we tijdens het graven veel kabels en leidingen tegen.’ vertelt Johannes. Lars valt bij: ‘ Die kabels en leidingen stonden niet op de tekeningen of stonden op een andere locatie. Ook kwamen we veel weesleidingen tegen die niet bekend waren bij de klic, waardoor het werk twee weken stil lag. Alles onder de grond is duur en tijdrovend.’ Johannes vult aan: ‘Nu zit de persleiding erin en zijn we met de opbouw bezig. Voor die werkzaamheden zijn we afhankelijk van het weer. Als er vorst is of het regent heftig dan kunnen we bijvoorbeeld geen deklaag of belijning op de weg aanbrengen. Daar moeten we rekening mee houden.’

VROEG SAMEN AAN TAFEL

Het project Urkerweg loopt inmiddels goed op schema. Johannes: ‘Voor dit gedeelte van het project moet er in drie weken veel gebeuren. Aan de voorkant kost het extra energie om een goede gedetailleerde planning te maken. Maar daardoor los je problemen op die je anders tijdens de uitvoering pas tegenkomt.’ Lars vult aan: ‘Daarom hebben we al in een vroeg stadium veel bij elkaar gezeten. Welke onduidelijkheden kunnen we nu al uit het ontwerp en bestek vissen? Problemen oplossen voordat je buiten begint. Want als je ze tegen komt als je buiten aan het werk bent kost het veel geld. De laatste maanden zijn we onder de grond aan het werk geweest. Dan zie je geen verbetering. Nu we bovengronds aan het werk zijn wordt het voor de mensen ook zichtbaar wat er gerealiseerd wordt. We zijn nu bezig met de bewapening voor de landhoofden. Daarna wordt het wandelgebied klaargemaakt en het voet- en fietspad aangelegd. De komende weken moet er nog best veel gebeuren!’

ROTONDE OPGEHOOGD MET PIEPSCHUIM

De rotonde bij de Michiel de Ruyterbrug komt bijna twee meter hoger te liggen dan de oorspronkelijke Urkerweg. ‘Daarom moest de grond onder de rotonde opgehoogd worden. Omdat de ondergrond van veen is hebben we voor EPS piepschuimblokken gekozen. Die zijn zeker 72 keer lichter dan zand. Door EPS toe te passen vindt er geen toename van belasting op de ondergrond plaats en wordt de zetting geminimaliseerd. Naast het realiseren van de nieuwe rotonde bij de brug worden er langs de Urkerweg wachtstroken  gemaakt voor als de brug open staat. Dat zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer. Straks komt hier ook een wandelgebied langs de Urkervaart. Er komt meer ruimte voor recreatie: wandelen en fietsen.’ legt Johannes uit. Lars vult aan: ‘Dit deel van de Urkerweg wordt nu echt in een stedelijk omgeving gezet.’

FOCUS OP BEREIKBAARHEID

De verschillende werkzaamheden aan de Urkerweg moeten in een kort tijdsbestek uitgevoerd worden. ‘De vaarduiker wordt in twee fases gebouwd. Het verkeer moet er nog langs kunnen. Daarom was bereikbaarheid ook een belangrijk toetscriterium bij de keuze van de aannemer. Via de Urkerweg rijden per dag zeker tienduizend voertuigen in en uit Urk. Als een van de invalsstroken naar Urk wordt afgesloten kost dat geld en levert dit veel hinder op voor de bewoners en bedrijven op Urk. Daarom was een van de vereisten voor de inschrijving van de aannemers: een korte doorlooptijd en minimale stagnatie van het verkeer’ vertelt Lars.’

NATUUR- EN STIKSTOF COMPENSERENDE MAATREGELEN

Ter hoogte van de Oranjewijk wordt er een nieuwe vaarduiker aangelegd zodat kleine bootjes onder de Urkerweg kunnen doorvaren. Johannes: ‘Die duiker wordt ook een faunapassage en compenseert daardoor ook een stuk natuur die door de aanleg van de nieuwe brug naar de Zeeheldenwijk is verdwenen. Bevers krijgen daardoor bijvoorbeeld meer leefruimte.’ Naast natuur compenseerde maatregelen zijn er ook maatregelen genomen om de stikstof uitstoot tijdens de realisatie van het project te verlagen. Johannes: ‘Dat moest ook vanuit de vergunning voor het project. Zo zijn er eisen gesteld aan de uitstoot van het materieel op het werk en wordt hier ook een registratie van bijgehouden.’

SROI

Binnen het project Urkerweg geeft de gemeente ook invulling aan haar SROI beleid. ‘Dat vinden wij belangrijk. Daarom huren we voor de werkzaamheden waar het kan mensen in die een afstand  hebben tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld voor het inplanten van het groen en sjouwen van de EPS blokken,. Die werkzaamheden zijn uitgevoerd door mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. KWS moest ook 2% van de aanneemsom besteden aan SROI zoals stagiaires, deeltijd, studenten en dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ vertelt Johannes.

INTEGRALE PROJECTAANPAK

Binnen DAGnl zijn er verschillende expertises bij het project Urkerweg betrokken. Lars: ‘Een collega van infra en een collega van stedenbouw hebben samen een mooie visualisatie van dit project gemaakt. Die visualisatie wordt nu voor de communicatie van het project gebruikt. Je ziet hem bijvoorbeeld terug op het projectbord aan het begin van het project, maar ook in online nieuwsartikelen. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd door collega’s van bodemonderzoek, ecologie, archeologie en water uitgevoerd.’ Johannes concludeert: ‘Dat is ook de kracht van jullie organisatie, dat jullie alles zelf in huis hebben en daardoor snel kunnen schakelen.’

SAMENWERKING

De gemeente Urk is tevreden over de samenwerking met DAGnl. Johannes: ‘We krijgen veel ondersteuning van Lars en Fred (projectleider DAGnl). Daarnaast heeft DAGnl veel expertise in huis. Wij kunnen ons bezig houden met technisch dingen en niet met rompslomp eromheen. Zo kan iedereen kan doen waar hij goed in is. Je moet het met mekaar doen, in gesprek blijven en samen denken in oplossingen. We gaan er samen voor om het werk te maken.’ Lars: ‘Mij bevalt de samenwerking ook goed. Vooral de korte lijnen, met Johannes, maar ook met andere collega’s op het werk.’