Alle expertises benutten

Sinds 2018 houdt collega Henry toezicht op verschillende bouwteam projecten van het Waterschap Vechtstromen. Wat houdt een bouwteam in? En aan welke projecten van het waterschap heeft Henry al mee mogen werken?

Henry: ‘In een bouwteam zit je met verschillende disciplines aan tafel. In dit geval van het waterschap Vechtstromen samen met specialisten van elektronica, wegtuigbouwkunde en civiel. Ook namens de aannemer schuiven verschillende specialisten aan. Gezamenlijk kom je tot een ontwerp van stuw, gemaal, sluis of combinatie van nieuwbouw, renovatie of uitbreiding. Het voordeel is dat je tijdens het maken van het ontwerp de expertises van alle partijen benut. Je hebt hetzelfde belang: een goed eindresultaat behalen. Bovendien ben je bij het hele proces betrokken. Je weet de denkwijze van zowel de opdrachtgever en aannemer. Zo krijg je minder afwijkingen dan bij het ontwerpen van een regulier RAW-bestek.’

Project Orvelte Sluis Oranjekanaal

Jaren geleden is in Orvelte een sluis gebouwd in het Oranjekanaal. Deze is later omgebouwd tot opvoer gemaal. Henry: ‘Nu is er een compleet nieuw gemaal gebouwd in de sluis. De nieuwe pomp kan in een droge periode water pompen naar de hoogwaterzijde van het kanaal. En de geplaatste schuif kan bij hoog water, water aflaten aan de laag waterzijde. Ik houd namens het waterschap toezicht op dit project. Ik heb in mij vorige functie jaren voor het waterschap gewerkt als uitvoerder van stuwen en gemalen. Die kennis en ervaring gebruik ik tijdens het toezichthouden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het hoogwaterseizoen uitgevoerd. Om de waterhuishouding (Peilbeheer) zoveel mogelijk te ontlasten. En de periode van tijdelijke bemalen (TPI) zo kort mogelijk te houden. Dit zijn vaak wel serieuze bijkomende kosten. Tijdens het project vind ik het mooi om de technische en menselijke kant te combineren. Inhoudelijke kennis met elkaar te delen en het contact met omwonende en de opdrachtgever. Want samen maak je het beste resultaat.’