Betrokken van de plan-fase tot realisatie

Sinds 2016 is Buro Noord betrokken bij het nieuwbouwproject De Vlierlanden in Ommen. In De Vlierlanden worden 215 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Gerard Oord vervult tijdens de voorbereiding de functie van projectleider en tijdens de uitvoering de functie van directievoerder. Collega Willem Vonkeman is, als toezichthouder, tijdens dit project het aanspreekpunt vanuit de gemeente voor alle zaken in het openbaargebied.

Gerard: “Drie jaar geleden is dit project gestart, in 2016 is het bouwrijp gemaakt. Ik vind het heel mooi dat de woningen hier zo divers zijn, eigenlijk is geen woning hetzelfde. De bedoeling is dat deze wijk een landelijke uitstraling heeft. Deze wijk is een uitloop vanuit het centrum richting de bossen, het is groener en ruimer opgezet dan de andere wijken. Als je straks over een maand hier komt kijken, ziet het er al heel anders uit met al het groen wat nu is gezaaid. Willem vult aan: ”Wat je daar ziet, daar zijn we vorig jaar begonnen met bouwrijp maken en daar staan nu al woningen.”

Betrokken van de plan-fase tot realisatie

Gerard: ”Vanaf de plan-fase tot de realisatie zijn wij betrokken bij dit project. Het project is in verschillende fases opgebouwd. Het eerste deel waar we nu zitten is bijna klaar. Hierachter zijn nog weilanden dat wordt fase twee daar moeten nog plannen voor komen. Wanneer het hele project af is hangt ook af van hoe snel de verkoop van de woningen gaat. Met de huidige markt gaat dat erg snel, je hebt best kans dat zowel fase één als twee eind 2020 al af zijn.”

Bouwactiviteiten, activiteiten in de openbare ruimte én bewoners

Gerard: ”De uitdaging is altijd dat als er mensen komen wonen, ze met schone voeten bij het huis willen komen. Dat wordt moeilijk als een woning klaar is, de woning daarnaast niet en daarnaast wel. Dan loopt het allemaal door elkaar heen. Je hebt bouwactiviteiten van de woningbouw, activiteiten in de openbare ruimte en bewoners. Je wilt altijd het eindplaatje goed hebben, maar je kan niet elke keer een klein stukje van de puzzel maken, zoals de stoep in delen. Dan wordt de stoep gefragmenteerd en is het eindresultaat niet mooi.”

Willem: “Zie je de witte balken bij dat huis in aanbouw? Het huis ernaast is ook nog in aanbouw, elke keer is er nog groot materieel nodig. Maar de mensen ernaast wonen er al anderhalf jaar, zij hebben dus nog steeds overlast van de bouwactiviteiten. In zulke gevallen ontbreekt soms, bijvoorbeeld het trottoir, dat proberen we te voorkomen. Maar dat lukt helaas niet altijd.”

Gerard: ”Soms moeten bewoners een keer door de bagger heen, dat hoort ook bij het wonen in een nieuwbouwwijk. Tijdens de werkzaamheden zijn we altijd afhankelijk van de planning van de uitvoerder, zij hebben ook meer werkzaamheden onder hun handen. Een goede afstemming is belangrijk en af en toe is het passen en meten. Doordat de markt nu aantrekt, gaat het heel snel. Een paar jaar geleden had het best kunnen zijn dat de helft van de woningen er staat en dat niet alles meteen werd verkocht. Dan zitten bewoners langer in bouwrijp situatie. Je hebt geluk als in een jaar tijd deze hele fase één is afrond, dat beseffen bewoners niet.”

Duurzame energie en waterafvoer

Gerard: “Vanuit de overheid zijn er bepaalde energievoorwaarden op het gebied van duurzaamheid waar de woningen aan moeten voldoen. Deze fase heeft een gasaansluiting, de andere fase heeft deels een gasaansluiting.“

Willem: ”Wat we hier hebben, is de bovengrondse afvoer van regenwater. Deze is losgekoppeld van het riool. Zie je daar de pijpen uit de straat komen? Via de pijp bij het dak gaat het water naar beneden en komt via die pijp uit voor de woning op straat. Straks kan je het beter zien verderop, dan komt het water terecht in een wadi (en bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater). Dat is op zich wel bijzonder voor deze wijk. Het water wat hier val, infiltreert op de plek waar het valt in de grond en komt niet in het riool terecht, een duurzame oplossing.”