Ik ben altijd al bezig geweest met water

Naast leerwerk- en stageplekken biedt DAGnl jaarlijks ook afstudeermogelijkheden voor 4de jaars HBO-studenten. Auke , student Civiele Techniek, studeert momenteel af bij Buro Noord (onderdeel van DAGnl).

Auke: “Eigenlijk wilde ik altijd piloot worden dit is dus wel een aparte switch, maar beiden is het technisch. Helaas ben ik afgekeurd voor de pilotenopleiding, deze studie is dus mijn plan B. Ik volg de studie Civiele Techniek, 4de leerjaar en richt mij op waterbouwkunde. Waterbouwkunde houdt zich vooral bezig met watermanagement, hoe ga je om met water en de aanleg van havens, baggeren, sluizen en aquaducten. Eigen alles waar water bij komt kijken.”

Altijd al bezig geweest met water

“Ik ben altijd al veel op het water geweest met mijn ouders. Als ik in de klas kijk hebben al de jongens dat ook met zich mee. Iedereen is al van jongs af aan met bezig water. Daarnaast vind ik rekenen en systematisch denken erg leuk, die combinatie maakt de opleiding Civiele Techniek/Waterbouw ideaal.”

Hoe ben je bij Buro Noord terecht gekomen?

“Ik kende Gerard Oord eigenlijk al van de voetbal, dus dat is een kort lijntje. Ik zat tijdens mijn vorige stage bij de Gemeente Steenwijkerland, daar werkten we veel met Buro Noord dus daar ken ik Fred ook van. Tijdens een bouwvergadering bij Buro Noord informeerde Gerard of ik al een stageplek had. En zo ging het balletje rollen.”

Meerdere keuzes voor stageopdracht

Auke: “Vanuit Buro Noord heb ik meerdere keuzes gekregen voor mijn stageopdracht. Voor het Apeldoorns kanaal doe ik nu een studie die al lang loopt. Ik heb specifiek een sluis uitgekozen, die vormt nu een obstakel voor het project. Wat ik doe is dat ik een alternatieve studie voor die sluis uitwerk, dat doe ik thuis en op school. Hier, in Steenwijk, zit ik twee dagen in de week. Buro Noord helpt me bij de stageopdracht, ik kan bij iedereen of bij mensen die zij weer kennen terecht. Het eindproduct is een alternatieve studie met een uitkomst, dit is een goede variant om het op te lossen. Aan mij de taak om iets te bedenken wat het kan doen en niet te hoog in kosten is. De uitkomst is een plan met ontwerp en een advies aan de Gemeente Heer, het Waterschap en Gedeputeerde Staten.”

Wat wil je hierna gaan doen?

“Ik wil een Master gaan volgen in Enschede op het gebied van Waterbouwkunde, het heet Civil Engineering en Management. De studie is heel breed, maar ik kies de specialisatie Waterbouwkunde. Daarna weet ik nog niet zo goed wat ik wil. Op de open dag van de master heb ik gehoord dat de opleiding vooral gericht is op management. Dat is ook wel wat mij ligt, het echt technische uitwerken niet. Ik wil graag contact hebben met mensen, zoals bij projectmanagement.”