Een uniek systeem voor het afvoeren van regenwater

In de jaren ’60 / ‘70 is de wijk Hooiland/Achterland gebouwd. Doordat de bodem van de wijk bestaat uit een slechtdraagkrachtige ondergrond  is de hele wijk zo’n 50 centimeter verzakt. De grond wordt nu door de Gemeente Urk opgehoord, dit heeft grote gevolgen voor de bewoners van de wijk. Het project wordt begeleid door Fred Henniphof van Buro Noord (onderdeel van DAGnl).

Fred: “Vanaf het begin af aan hebben we de bewoners van de wijk betrokken bij het project. Communicatie is daarbij erg belangrijk. De werkzaamheden hebben namelijk ingrijpende gevolgen voor de bewoners. Het water liep van particulierterrein op openbaar terrein. Nu de openbare ruimte wordt opgehoogd loopt het water niet meer weg uit de tuin van de particulieren. Hierbij denken wij uiteraard mee met de bewoners, maar ze moeten zelf ook actie ondernemen.”

Een robuust systeem

Het lava wat wordt gebruikt voor de ophoging van de grond heeft veel holle ruimte, het is voor zo’n 30% hol. Daardoor zakt het water door de stenen heen en kan het als waterbuffer fungeren. Nadat het water door het lava is gezakt, zakt het door naar de rioolbuis. Water wordt op deze wijze zo veel mogelijk op locatie geïnfiltreerd in de ondergrond  via een rioolbuis stroomt overtollig water richting oppervlakte water. Zo is er een robuust systeem ontworpen, waarbij de rioolzuiveringsinstallatie wordt ontzien. Schoon regenwater stroomt daar nu immers niet meer naar toe..

Een uniek systeem voor de afvoer Van het regenwater

Fred legt uit: “Normaal passen we kolken toe in de rijbaan, de kolken worden vervolgens op het riool aangesloten. De gemeente past een systeem toe van stenen met een brede voeg zogenaamde ‘waterpasserende stenen’, daar komt grof spilt tussen waar het water doorheen kan zakken. Voordeel van dit systeem is dat je het kan toepassen als je een hoge grondwaterstand hebt. We combineren hierbij twee eigenschappen van lava; de grote holle ruimte en daarnaast het lichte gewicht van het materiaal. Hierdoor realiseren we zoveel als mogelijk een ‘evenwichtsconstructie’ waardoor we in de toekomst minder ernstige zettingen verwachten als nu.”

Door het verzakken van de wijk is het oude rioolsysteem verzakt en functioneert niet meer. Als het regent is er vaak sprake van wateroverlast, daarom wordt het rioolsysteem vervangen. Nu ligt er een buis waar zowel regenwater als vuil water in komt, deze worden losgekoppeld.

Meer dan alleen civiele techniek

Fred: “Naast de civiele techniek komt bij dit project ook veel landmeetkundig en bodem- en milieukundig onderzoek kijken. De afvoer van het nieuwe rioolsysteem moet onder een oude vuilnisbelt door, daar komt een bodemsanering bij kijken. Tijdens dit project werken we ook samen met de nutsbedrijven die nieuwe gas-. en waterleidingen aanbrengen omdat deze straks anders veel te diep liggen. Bij een calamiteit komen de nutsbedrijven dan niet snel genoeg bij de leidingen en de leidingen kunnen de gronddruk niet aan. Daarom is een goede afstemming met de nutsbedrijven essentieel”.

Het project Hooiland/Achterland wordt in 2020/2021 afgerond. Tot aan de bouwvak 2019 wordt de eerste fase uitgevoerd, daarna wordt er gestart met een tweede fase die eind 2019 klaar is.