Fietspad en fietsbrug over de Vecht

Een fietspad en fietsbrug voor het fietsplezier

Tussen Hardenberg en Gramsbergen ligt een eilandje in de Vecht dat deel uitmaakt van de Lozensche Linie. Naar dit eiland vaart een onbemand pondje dat door de gebruiker zelf is te bedienen. Op het eiland lag een gedeelte van een fietspad, maar het was niet mogelijk om hier door te fietsen. De wens van de gemeente Hardenberg was om dit fietspad door te trekken naar Anevelde.

De rol van Buro Noord

In opdracht van de gemeente Hardenberg heeft Buro Noord het project volledig voorbereid. Om het fietspad door te trekken moest een nieuw betonnen fietspad worden aangelegd en diende er een nieuwe fietsbrug te worden gerealiseerd. In nauw overleg met zowel de gemeente Hardenberg als het waterschap hebben we dit project voorbereid. In het voorjaar van 2015 zijn het fietspad en de fietsbrug geopend.

Bijzonder aan de brug is dat deze bij hoog water volledig onder water komt te staan. Bij het ontwerp is hier rekening mee gehouden door de brug zo slank mogelijk te ontwerpen en te voorzien van een demontabele leuning. Hierdoor is de weerstand voor het water zo min mogelijk. In het hoog-waterseizoen wordt het fietspad afgesloten. Tot deze maatregel is besloten in relatie tot hoog water, maar ook in verband met fauna.

Het project in hoofdlijnen:

 • Klicmelding
 • Inmeting
 • Bodemonderzoek
 • Aanvragen vergunningen
 • Opstellen ontwerptekeningen fietspad
 • Opstellen ontwerptekeningen fietsbrug
 • Opstellen RAW bestek
 • Opstellen kostenramingen
 • Aanbestedingsprocedure

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • De fietsbrug moest bestand zijn tegen het hoge water.
 • De grote ecologische waarde van het gebied. Hier zijn veel onderzoeken naar gedaan in de voorbereiding van het project.
 • De afstemming met omwonenden (agrariërs) en het waterschap.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.