Meidoornplein Wezep

Inrichtingsplan Centrum Wezep

Het verouderde centrum van Wezep is in 2015 opnieuw ingericht. Het winkelcentrum en enkele omliggende straten kregen hierbij een compleet nieuwe inrichting. In opdracht van de gemeente Oldebroek heeft Buro Noord het project compleet voorbereid.

De rol van Buro Noord

Buro Noord heeft onder andere onderzoeken en metingen gedaan, het technische ontwerp en hierbij het RAW bestek opgesteld, de gemeente bij een zorgvuldige communicatie ondersteund én tijdens de uitvoering zowel het dagelijks toezicht als de directievoering op het project verzorgd.

Om de hinder voor de omliggende winkels zoveel mogelijk te beperken is er veel tijd en aandacht geschonken aan ondernemers. Elke ondernemer is persoonlijk door een medewerker van Buro Noord bezocht. Hierdoor konden de ondernemers meedenken over de bevoorrading van de winkels tijdens de werkzaamheden en hoe de bereikbaarheid optimaal gehouden kon worden. Deze punten zijn vastgelegd in het bestek, als eis voor de aannemer. Daarnaast hebben we informatieavonden gehouden voor ondernemers, aanwonenden en andere belangstellenden.

Voor het projectgebied hebben we een volledig nieuw hemelwatersysteem gedimensioneerd.
Verder was het een uitdaging om de wegen naar het centrum beschikbaar te maken voor grote vrachtwagens. Aan het centrumplein liggen namelijk twee supermarkten die door grote vrachtwagens bevoorraad worden. Hiervoor zijn rijsimulaties gemaakt en is er veelvuldig overleg geweest met de supermarkten.

Tijdens de uitvoering zijn er ook nog grootschalige nutsreconstructies uitgevoerd wat het project extra complex maakte.

Binnen een jaar is het project, met burgerparticipatie, voorbereid en uitgevoerd. Dit was noodzakelijk in verband met de maximale termijn van een subsidie die het project mogelijk maakte.

Het project in hoofdlijnen:

 • Klicmelding
 • Proefsleuven
 • Inmeting
 • Fundatie- en bodemonderzoek
 • Asfaltonderzoek
 • Aanvragen vergunningen
 • Communicatie ondernemers
 • Burgerparticipatie
 • Opstellen ontwerp weekmarkt
 • Opstellen ontwerp hemelwater riool
 • Opstellen ontwerp verhardingen
 • Opstellen faseringstekeningen
 • Opstellen kostenramingen
 • Opstellen RAW bestek
 • Directievoering & houden van toezicht

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Planning. Het project is onder grote tijdsdruk uitgevoerd doordat zowel voorbereiding, nutswerkzaamheden als de eigenlijke uitvoering binnen één jaar uitgevoerd moesten worden.
 • Grootschalige nutswerkzaamheden die gelijktijdig met het project werden uitgevoerd.
 • Communicatie met ondernemers over de bevoorrading en de bereikbaarheid van de winkels.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.