MCS Leeuwarden

Uitbreiding van de terminal

In opdracht van MCS te Leeuwarden is een uitbreiding gerealiseerd voor de opslag van containers en trailers. De bestaande terminal is hierbij uitgebreid met circa 1 ha.

De rol van Buro Noord

Een uitdagend project waarin veel diverse factoren meespeelden. In goed overleg met de opdrachtgever is de indeling van het terrein bepaald. Hierin moesten de opslaglocaties van de containers en de standplaatsen van de trailers worden bepaald. Aan de hand hiervan is een ontwerp opgesteld dat vervolgens technisch is uitgewerkt en op kosten is gesteld.

Op het bestaande terrein lag een dikke laag grof puin. Dit is gezeefd, gebroken en deels gesaneerd. Hier bovenop is de fundatie aangelegd voor de nieuwe terminal. Daarnaast is de bestaande kademuur getoetst op de nieuwe belastingen.

De verharding op de terminal moest bestand zijn tegen de extreem zware belasting van reachstackers  die worden gebruikt voor de op- en overslag van containers. Hier is bij de dimensionering van de verhardingsconstructie rekening mee gehouden; dit heeft geresulteerd in een gebonden fundatie van 55 cm.

Voor de terminal is een rioolplan opgesteld voor de afwatering. Hierbij is een nieuwe overstort op het Van Harinxmakanaal gemaakt door de bestaande kademuur heen. Om veilig en comfortabel te kunnen werken op de terminal is gewerkt met 1 – 1,5% afschot.

Het project in hoofdlijnen:

 • Inmeting en inventarisatie locatie
 • Bodemonderzoeken
 • Sanering
 • Opstellen hemelwater riool
 • Uitwerken technisch ontwerp
 • Opstellen RAW bestek
 • Opstellen budget- en besteksramingen
 • Aanvragen vergunningen
 • Aanbesteding

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Materialisatie: de verhardingen moesten bestand zijn tegen de extreme belastingen.
 • De afwatering: om veilig en comfortabel gebruik te kunnen maken van het terrein mocht er maar 1 – 1,5% afschot worden gerealiseerd ten behoeve van de afwatering van het terrein.
 • Logistiek: deze mocht van de bestaande terminal niet gehinderd worden, maar hier moest wel op aangesloten worden.
 • Milieu: vanwege de bestaande puinlaag op de uitbreiding.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.