Omgevingsmanagement is essentieel

Sinds 2017 is Henry Snoeijer, van Buro Noord (onderdeel van DAGnl), betrokken als omgevingsmanager en toezichthouder bij het project vervanging beschoeiing Giethoorn. Naast Henry werken ook Gerard Oord (projectleider/directievoerder) en Jan Bremmer (ontwerper en bestekschrijver) mee aan dit project.

Henry: ”De voorbereiding van het beschoeiingsproject is gestart in juni 2017, in mijn eerste week bij Buro Noord. Ik ben begonnen met het inventariseren van de wensen van de inwoners die een particuliere tuin hadden welke grensde aan de te vervangen beschoeiing. In november 2017 is de uitvoering van 1ste fase van dit project gestart, het vervangen van de beschoeiing voornamelijk grenzend aan de particuliere tuinen. Begin mei 2018 is de 1ste  fase afgerond. De afgelopen winterperiode is 2de  fase uitgevoerd, het vervangen van de beschoeiing aan de kant van het Binnenpad. De beschoeiing kun nu weer vele jaren mee.”

Omgevingsmanagement is essentieel

Henry: “In 1ste fase van het project was omgevingsmanagement erg belangrijk. De inwoners van
Giethoorn waren in het begin redelijk bezorgd over de uitvoering van de werkzaamheden. Naarmate de tijd verstreek en er enkele informatieavonden hadden plaatsvonden kregen zij er vertrouwen in dat het project in goede handen was. Naast de informatieavonden heeft ook de lokale kennis van collega Gerard van Oord, inwoner van Giethoorn, een grote bijdrage aan dit project geleverd. Gerard vaart al jaren door de Gieterse grachten. Deze kennis kwam goed van pas toen delen van Giethoorn, voor de uitvoering van de werkzaamheden, afgezet moesten worden. Voor de rondvaartboten werden tijdelijke vaarroutes uitgestippeld, hierbij kon Gerard meedenken over de meest efficiënte oplossing. Ikzelf kom ook van jongs af aan in Giethoorn, hierdoor staan zowel Gerard als ik dicht bij de burger en opdrachtgever, kennen we de cultuur, spreken we de taal en hebben wij veel meer gevoel bij het project.”

Afhankelijk van het seizoen

Gerard: ”Tijdens het beschoeiingsproject wilden we de toeristen en ondernemers zo min mogelijk overlast bezorgen, daarom waren we voor de werkzaamheden afhankelijk van de seizoenen. De werkzaamheden werden uiteindelijk in twee fases, in de winterperioden, uitgevoerd. Dit was zeker een uitdaging. Voor de uitvoerende partij kostte het meer inspanning doordat de dagen in de winterperiode korter zijn, men ’s ochtends gebruik moeten maken van kunstlicht, het vaker regent, het water kouder is én er kans op ijsvorming is.”

Wij weten elkaar te vinden

Gerard: ”In 2de fase was de afstemming met de ondernemers en de gemeente erg belangrijk. De samenwerking met de gemeente Steenwijkerland verliep goed, we weten elkaar te vinden en kunnen snel schakelen. Voor de gemeente was tijdens het beschoeiingsproject duurzaamheid belangrijk. Zij wilden graag dat er gebruik gemaakt werd van kunststofbeschoeiing. Het materiaal van de beschoeiing is gemaakt van gerecycled plastic wat niet te gebruiken is voor bijvoorbeeld plastic bekers. Het gebruik van kunststofbeschoeiing riep bij de Gieters weerstand op, het dorpsaanzicht veranderde en het gebruik van kunststofbeschoeiing heeft mogelijk invloed op de ijsvorming voor het schaatsen in de winter. Ook bij dit onderdeel was intensief omgevingsmanagement essentieel en heeft voor begrip bij alle betrokken partijen gezorgd.”

Samenwerking disciplines binnen DAGnl

Henry: ”Ook andere disciplines van DAGnl komen bij de projecten in Giethoorn om de hoek kijken, zoals een quickscan van de flora en fauna door GRAS Advies en bodemonderzoek door Greenhouse Advies. Dat is het handige van het samenwerkingsverband binnen DAGnl, je kan snel en gemakkelijk de expertise van collega’s inschakelen.”