Gunning 100% op kwaliteit creëert ruimte voor meerwaarde en ontzorgt

De Stationslaan in Harderwijk is toe aan onderhoud. Het onderhoud wordt gelijk aangegrepen om ook te kijken naar verschillende verkeerskundige aspecten zoals kruispunten en rotondes. De gemeente Harderwijk heeft voor de aanbesteding van deze werkzaamheden gekozen voor een bouwteam met 100% gunning op kwaliteit. Projectleider Arno Verweij (Gemeente Harderwijk) en projectleider Klaas van Dijk (Buro Noord) leggen uit wat een gunning 100% op kwaliteit inhoudt en wat de voordelen zijn voor alle partijen.

               
Klaas van Dijk (Buro Noord)      Arno Verweij (Gemeente Harderwijk)

Klaas van Dijk: ‘De kwaliteit van dit project bestaat uit vier aspecten waarop aannemers kunnen scoren. Het Plan van Aanpak, kansen, risico’s, en een interview met de sleutelfunctionaris voor het project. De sleutelfunctionaris is de verantwoordelijke persoon die het hele proces begeleidt en aanspreekpunt is voor de opdrachtgever. Bij een bouwteamovereenkomst wordt meer verwacht van de aannemer dan bij een traditioneel bestek. De aannemer verzorgt naast de realisatie ook de hele engineeringsfase. Voor het project de Stationslaan ligt er nu vanuit de gemeente een schetsontwerp. De aannemer gaat het ontwerp opwerken naar een voorlopig en uiteindelijk een definitief uitvoeringsontwerp.’  Arno Verweij voegt toe: ‘De aannemer rekent bij deze vorm van aanbesteding zelf de hoeveelheden uit en kan dan vervolgens een prijsaanbieding doen. Vanuit de gemeente hebben we vooraf wel een plafondbedrag aangegeven. Voor de aannemer ligt het spanningsveld tussen hoe hij het project wil uitvoeren en meerwaarde wil creëren en hoe hij binnen het budget blijft. De opdrachtgever wil natuurlijk zoveel mogelijk kwaliteit binnen dat plafondbedrag.’

Keuze bouwteamconstructie

De gemeente heeft bewust gekozen voor een bouwteamconstructie om de aannemer in het ontwerpproces te betrekken. Arno Verweij: ‘Op deze manier wordt zijn kennis benut bij het tot stand komen van het uitvoeringsontwerp wat ten goede komt in de uitvoering. Doordat de aannemer al tijdens de ontwerpfase is aangehaakt, is hij op de hoogte van de afwegingen van beheerders. Daardoor kan hij met zijn actuele kennis inspelen op trends en ontwikkelingen om daarmee een ontwerp op te stellen en deze daarna naar verwachting ook uit te voeren. Hij komt daarnaast vroegtijdig in contact met stakeholders en is op de hoogte wat er speelt in het projectgebied.’

Doel van het bouwteam

Het doel van het bouwteam is om samen zo succesvol mogelijk het werk te realiseren. De samenwerking tussen de opdrachtgever en aannemer bepaalt het succes van het uitvoeringsontwerp en de realisatie daarvan. Hierin moet de projectdoelstelling zo volledig en optimaal mogelijk naar een ontwerp zijn vertaald. Juist in de zoektocht naar maximale fysieke en sociale meerwaarde kan de aannemer van grote toegevoegde waarde zijn. En kunnen risico’s vroegtijdig worden onderkend en beheerst, kansen worden benut en duurzaam worden gewerkt. Van zowel de gemeente als aannemer wordt een actieve, open en transparante houding gevraagd, met als doel wederzijdse vertrouwen en gelijkwaardige samenwerking, met respect voor elkaars rollen.

Creëren van meerwaarde

Met een gunning 100% op kwaliteit wil de gemeente Harderwijk aannemers triggeren om meerwaarde te creëren. Dat is Schagen Infra uiteindelijk het beste gelukt. Zij hebben de aanbesteding gewonnen. Arno: ’Zij kwamen bijvoorbeeld met het idee om een nieuw soort bitumen met een langere levensduur te gebruiken.’ Klaas van Dijk voegt toe: ‘Dat is het voordeel van Schagen. Ze zijn integraal en hebben zelf alles in huis inclusief specialisaties in bijvoorbeeld funderingen. Die hebben zij door deze manier van gunning in kunnen zetten Schagen biedt de hoogste kwaliteit passend binnen het plafondbedrag. ‘

Rol Buro Noord

Buro Noord heeft het hele project voor de Stationslaan in Harderwijk begeleid. Hierbij kan je denken aan het opstellen van een inschrijvingsleidraad, Programma van Eisen en de bouwteamovereenkomst. Ook hebben wij de aanbestedingsprocedure in Negometrix begeleid. Daarnaast hebben wij het beoordelingsprotocol verzorgd en de inschrijvingen beoordeeld. Uiteindelijk hebben we samen met de gemeente Harderwijk deelgenomen aan de beoordelingscommissie. Wij hebben op basis van deze beoordeling het gunningsadvies voor de gemeente Harderwijk opgesteld.

Inmiddels is de bouwovereenkomst door de gemeente Harderwijk en Schagen getekend. Arno Verweij: ‘Over ongeveer twee maanden gaan we starten. Het doel is om voor de bouwvak 2021 het project af te ronden.’

Afbeelding projectgebied Stationsstraat: vanaf de Vitringasingel tot de Stationslaan, een gedeelte Viltringasingel en Westeinde, de Stationslaan vanaf de Smeepoortstraat tot de Wilhelminalaan en de aansluiting van de Verkeersweg en de Westermeenweg op de rotonde Stationstraat.