Nu denkt iedereen aan de voorkant mee

Twintig jaar geleden startte het project de Vechtdalverbinding. In 2016 waren de stukken klaar om aanbesteed te worden. De Provinciale Staten besloot om een heroverweging te doen. Gerard Oord is, inmiddels tien jaar lang, namens de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen bij dit project betrokken.

Gerard: “In 2016 werd het hele project opnieuw tegen het licht gehouden. De budgetten moesten anders ingezet worden en er moest bezuinigd worden. Voor die tijd was er al heel veel gebeurd. Er was grond aangekocht en bewoners waren uitgekocht.”

Meedenken aan de voorkant

Projecten zoals de Vechtdalverbinding zijn complexe projecten voor gemeenten. Het zijn extra projecten die niet passen in de regulieren werkplanning van de vaste medewerkers. Gerard: ”Een aantal jaar geleden is er een vergelijkbaar project uitgevoerd. We hebben van dat project geleerd dat je tijdens de voorbereiding goed op moet letten, je moet bij de les blijven. Als gemeente zijnde ben je bij een design en construct contract een stakeholder. Een deel van de wegen komt dan uiteindelijk in beheer van de gemeente. Als gemeente moet je daar dus iets van vinden, ook in de ontwerpfase. Als de stenen buiten worden gelegd, dan zie je het te laat. Nu denkt iedereen aan de voorkant mee.”

Betere verbinding Zwolle en Coevorden

Gerard: ”De Vechtdalverbinding zorgt voor een betere verbinding tussen Zwolle en Coevorden/Emmen. Een tijd geleden is er een rondweg om Ommen heen gelegd, de N48 en de N36. Dat is ook onderdeel van de Vechtdalverbinding. Op dit moment werkt de Provincie Drenthe aan de N34, het verlengde van deze Vechtdal Verbinding.”

Belangen behartigen namens drie gemeenten

Gerard: “In eerste instantie was ik alleen namens de gemeente Hardenberg bij het project betrokken. De laatste drie jaar ook namens de gemeenten Ommen en Dalfsen. Voor drie gemeenten is dat een voordeel, je bent op de hoogte en je hebt kennis van de verschillende gemeenten, dat neem je overal in mee. Je behartigt zo alle belangen. Dat is een behoorlijke verantwoordelijke taak voor een externe. In de praktijk komt het erop neer dat ik de documenten die aangeleverd worden toets. Nu zijn dat ontwerpdocumenten. De documenten bestaan vaak uit duizenden pagina’s, daar hebben ze bij de gemeente geen tijd voor. Ik filter en haal de relevante onderdelen eruit. Dan zet ik eisen en tekeningen ter beoordeling uit bij de interne specialisten. Als het over pompen gaat van de riolering dan leg ik het bij de rioolbeheerder van de betreffende gemeente neer, de verlichting leg ik bij de beheerder van de verlichting neer. Mijn rol is, binnen de gemeenten, zowel coördinerend als toetsend en ondersteunend.”