Reconstructie Kerkdennen wordt elektrisch uitgevoerd

Op 14 april 2020 is, ondanks de coronacrisis, het project Kerkdennen in Ermelo van start gegaan. Kerkdennen is het oudste bedrijventerrein in Ermelo. Momenteel wordt dit bedrijventerrein flink opgewaardeerd. Henk Peters van Ton (directievoerder/toezichthouder InfraMEER), Fred Henniphof (Engineering Buro Noord) en Henri Struik (uitvoerder Van Gelder) vertellen over het project:

Henk: “We voeren hier een reconstructie uit van de openbare ruimte. Eigenlijk is het een opwaardering van het bedrijventerrein, maar wel in samenspraak met de eigenaren van de bedrijfspanden. De werkzaamheden vinden ook gedeeltelijk op hun terrein plaats. We leggen hier een regenwaterriool aan, vernieuwen de trottoirs, maken parkeervakken en brengen opnieuw asfalt aan.”

De gemeente Ermelo, als opdrachtgever van dit project, vindt het belangrijk dat er tijdens de werkzaamheden minimale uitstoot van stikstof plaatsvindt. Daarom worden er tijdens de werkzaamheden elektrische machines gebruikt zoals een elektrische rupskraan van 8 en 15 ton. Deze rupskranen draaien volledig elektrisch en worden voor het eerst in Nederland gebruikt.

Fred: “De gemeente was al jaren bezig met de voorbereiding van dit project. Doordat direct achter het bedrijvenpark de Groevenbeekse heide zit, is de hoeveelheid stikstof die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag worden uitgestoten erg beperkt. Heide is namelijk een vegetatie die heel gevoelig is voor stikstof uitstoot. We hebben daarom gekeken welke werkzaamheden écht niet zonder uitstoot van stikstof uitgevoerd kunnen worden, zoals het asfalt frezen en het aanbrengen van nieuwe asfaltverharding. Werkzaamheden die niet zonder uitstoot van stikstof uitgevoerd kunnen worden moeten hierbij in dit project uitgevoerd worden door machines die jonger zijn dan 2015.” Henk: “Alle elektrische machines die hier worden gebruikt komen uit Zwitserland. Bij dit project gebruiken we elektrische bandenzagen, trilplaten en rupskranen. Ook de schaftkeet is volledig elektrisch.” Fred voegt toe: “Het ontwerp is ook aangepast op het gebruik van elektrische machines. Daarom hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lichtere bouwmaterialen. Zo worden inspectieputten, kolken en hoofdriolering uitgevoerd in kunststof in plaats van  beton.”

’s Nachts en tijdens de schaft opladen

Op het project Kerkdennen wordt gebruikt gemaakt van conventioneel materieel aangedreven door hydraulische rijmotoren, dat kost veel stroom. Nieuwere modellen worden zo ontwikkeld dat ze volledig elektrisch zijn, die machines zijn een stuk zuiniger. Henk: “De kranen die wij hier gebruiken worden in de schaft bijgeladen. Dat gebeurt met een bouwstroomkast, die speciaal voor dit werk hier is geplaatst. Beide kranen kunnen dan de hele dag draaien.”

Andere manier van denken en inzetten

Voor de vakmannen is het werken met elektrische machines even wennen. Henk: “De vakmannen moeten op een andere manier denken en de machines op een andere manier inzetten. Voor iedereen is het nieuw. Het op en neer rijden met de machines kost heel veel stroom, daarom proberen we zo min mogelijk te rijden. Als de rupskraan bij de sleuf eenmaal staat de lepelen, dan is er niet zo veel verschil met een traditionele machine.”

Gewenning en bewustwording

Henri: “Werken met elektrisch materieel is geen automatisme, niet voor onze vakmannen in het riool en ook niet voor bijvoorbeeld de stratenmakers. Zij moeten er aan wennen en zijn gewend om met traditionele machines te werken en werken met elektrisch materieel vraagt om steeds een stap verder vooruit te kijken. Het is gewenning, én bewustwording. Zelf vind ik het een hele mooie uitdaging.“ Henk voegt toe: “Je ziet nu dat de grote aannemers, naast het gebruik van elektrische machines, ook overgaan op machines die werken op waterstof. Dat komt nu ook op, maar het staat nog wel helemaal in de kinderschoenen.”